Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo
oskole

O škole

Základní umělecká škola Karolinka vznikla ve školním roce 1992/1993 a začínala se 120 žáky. Před vznikem samostatné školy zde existovala detašovaná třída pod ZUŠ Vsetín, která měla okolo 30 žáků.

V současné době jsme čtyřoborovou školou – je zde hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor a téměř 600 žáků. O výuku se stará 30 pedagogů, kteří mají potřebnou aprobaci a kteří se věnují Vašim dětem na profesionální úrovni. Ke kvalitě vzdělávání zásadní měrou přispělo vybudování samostatného křídla, ve kterém máme koncertní a taneční sál a třídy pro jednotlivé obory.

Cíl školy je jednoznačný: chceme umožnit talentovaným dětem jak z blízkého tak vzdálenějšího okolí studium v naší škole. Proto máme výtvarný ateliér a třídy ve Velkých Karlovicích, Novém Hrozenkově, Halenkově a Hovězí a to díky vstřícnému postoji ředitelů těchto základních škol a starostů obcí.

Od založení ZUŠ Karolinka se dostalo na umělecké školy (konzervatoře, AMU, pedagogické fakulty) téměř třicet žáků a podobná úspěšnost je i v oboru výtvarném (AVU Praha, FAVU Brno, VUT Brno, ČVUT Praha-architektura, SUPŠ Uherské Hradiště….)

ZUŠ Karolinka pořádá během roku mnoho akcí i pro veřejnost – Martinskou procházku se světýlky, živý betlém, pohádkový les, loutkové pohádky, celou řadu koncertů, soutěží, výstav a vystoupení jednotlivých oborů. Spolupracujeme s některými pedagogy z konzervatoří Kroměříž a Ostrava, se ZUŠ Bystřice pod Hostýnem a dalšími.

A proč je dobré rozvíjet umělecké vlohy dětí? Psychologové a další odborníci jednoznačně říkají: umění rozvíjí nejen cit pro krásu a schopnost krásu vnímat, ale zároveň kultivuje a učí cílevědomosti, pracovitosti, trpělivosti, sebeovládání, vytrvalosti, zodpovědnosti, respektu k druhým – a to jsou vlastnosti, které jsou potřebné v každém povolání. Takže i když se Vaše dítě nebude umění věnovat profesionálně, bude mít studium na naší škole pro ně velký význam.

Prezentace k 20. výročí založení školy