Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

Koncert posluchačů Kroměřížské konzervatoře 27. 2. 2018

Okresní kolo ve hře na cimbál 9. 3. 2018

Pěvecký recitál David Mazzoni 15. 3. 2018