Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

Adventní koncert

Adventní koncert

Vernisáž výtvarného oboru „DOBRÁ VÝSTAVA“

Skupinový souhlas_0004

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Vánoční koncert v Hovězí

Skupinový souhlas_0002

Vánoční koncert v Halenkově

Skupinový souhlas_0003

Živý Betlém

Živý Betlém

Vánoční koncert

Vánoční koncert

Koncert posluchačů Kroměřížské konzervatoře 27. 2. 2018

Okresní kolo ve hře na cimbál 9. 3. 2018

Pěvecký recitál David Mazzoni 15. 3. 2018