Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

Pěvecká soutěž Superstar Karolinka i pěvecké vystoupení

Zveme diváky i soutěžící na 14. ročník pěvecké soutěže „Superstar“ Karolinka, která proběhne v pátek 20. 4. 2018 od 13 hodin v sále ZUŠ Karolinka.Uzávěrka přihlášek je v pátek 6. dubna 2018. Přihlášky s podrobnými pokyny i harmonogramem soutěže jsou k dispozici v ZUŠ Karolinka(nejlépe u p. uč. Martiny Havlové ml.) V rámci soutěže se uskuteční také dvě pěvecká vystoupení našeho hosta – Michala Hudčeka, který bude také čestným předsedou naší poroty.

Absolventský koncert

Ve středu 25. dubna v 18 hodin v sále ZUŠ Karolinka se uskuteční absolventský koncert. Absolvovat bude Michaela Kocurková (zpěv), Anna Jochcová (zpěv), Karolína Šestáková (zpěv), Nikol Hrabovská (klavír) a Jakub Hájek (housle).

Koncert posluchačů Kroměřížské konzervatoře 27. 2. 2018

Okresní kolo ve hře na cimbál 9. 3. 2018

Pěvecký recitál David Mazzoni 15. 3. 2018

1. koncert začínajících žáků školy

Ve středu 9. května v 17,30 hodin v sále ZUŠ Karolinka se uskuteční 1. koncert začínajících žáků školy.

Koncert rodin

V pátek 11. května v 17 hodin v sále ZUŠ Karolinka se uskuteční koncert rodin.

Koncert slavných písní

Pozvánka na koncert slavných písní, který se uskuteční 17. května v 16,30 hodin v sále ZUŠ Karolinka.V podání žákyň pěvecké třídy p. uč.Pavly Plánkové a Martiny Havlové ml. zazní známé písně z pohádek, filmů a muzikálů.