Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

HUDEBNÍ OBORY

ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
AKORDEONOVÉ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ LIDOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ PĚVECKÉ
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SKLADBA
ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 
Zobcová flétna patří mezi nejstarší hudební dechové nástroje. Slouží také jako přípravný nástroj pro studium dalších dřevěných či žesťových nástrojů (příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, tenor atd.) Žák se postupně naučí interpretovat lidové písně a přiměřeně obtížné skladby komorní i sólové různých stylových období. Seznámí se s historií vývoje nástroje a jeho ošetřováním. Absolvent se uplatní ve hře sólové, komorní, souborové i orchestrální.

Délka studia:
přípravné studium (žáci od 5 let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické cítění, zdravé plíce a zuby,zájem o hudbu a
možnost cvičení na vlastní nástroj

Výuka probíhá individuálně nebo ve skupince 2 – 4 žáků 45 minut týdně. Povinná je hudební nauka, později Skupinové praktikum. Od 5. ročníku I. stupně lze zařadit výuku hry na altovou nebo tenorovou, případně basovou zobcovou flétnu podle individuálních schopností, dispozic a vyspělosti žáka.

Vyučující:
Dominik Zdráhal
Kontakt: 731 190 164

Mariana Zetková
Kontakt: 723 914 985

Natálie Kozubíková

Lukáš Radim

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU
V průběhu studia se žák seznámí s historií vývoje příčné flétny, funkcí mechaniky a ošetřováním nástroje, se skladbami různých autorů a stylových období. Cílem studia hry na příčnou flétnu je pěstovat všestrannou nátiskovou a technickou vyspělost, rozvíjet výrazové složky hry, muzikálnost a osobitý projev žáka. Absolvent se uplatní jako sólista nebo v různých hudebních uskupeních.

Délka studia dle ŠVP: 
přípravné studium (žáci od 5let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) 7 let
studium je rozděleno na dva bloky:
2-3 roky hra na zobcovou flétnu (přípravný nástroj)
5 let nebo 4 roky hra na příčnou flétnu
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické cítění, zdravé plíce a zuby, zájem o hudbu
a možnost cvičení na vlastní nástroj.

Výuka na příčnou flétnu probíhá individuálně 45 minut týdně. Povinná je hudební nauka, později Skupinové praktikum.

Vyučující:
Dominik Zdráhal
Kontakt: 731 190 164

HRA NA KLARINET
Klarinet má díky svému velkému rozsahu (4 oktávy) své nezastupitelné místo v sólové i komorní hře. V průběhu výuky si žák bude postupně osvojovat dobrou kvalitu tónu, výrazové dovednosti, nástrojovou techniku, pohotovost při hře z listu, ti nejlepší potom kreativitu při improvizaci. Absolvent se uplatní jako sólista nebo v komorních a dechových orchestrech, cimbálových muzikách, populární hudbě, swingu, jazzu i v dnešních moderních stylech hudby.

Délka studia dle ŠVP: 
přípravné studium (žáci od 5let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
studium je rozděleno na dva bloky:
2-3 roky hra na zobcovou flétnu (přípravný nástroj)
5 let nebo 4 roky hra na klarinet
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické cítění, zdravé dýchací orgány a zuby,
způsobilé rty, zájem o hudbu, možnost cvičení na vlastní nástroj

Výuka na klarinet probíhá individuálně 45 minut týdně. Povinná je hudební nauka, později Skupinové praktikum.

Vyučující:
Lukáš Radim

HRA NA SAXOFON
Saxofon je jeden z nejmladších dechových nástrojů dnes používaných především v afroamerické hudbě. Cílem výuky je pěkná kvalita tónu, nástrojová technika, u starších žáků improvizační pohotovost. Po dostatečném zvládnutí tónu a techniky je studium vedeno hlavně k osvojení výrazu a fráze afroamerické hudby. Nutně však musí předcházet dostatečná poslechová zkušenost, protože tato hudba je proti tradiční evropské ve výrazu a frázi odlišná. Absolvent má uplatnění jak v sólové hře, tak v nejrůznějších nástrojových seskupeních – taneční, swingové a jazzové kapely.

Délka studia dle ŠVP: 
přípravné studium (žáci od 5let) – 1 až 2 roky I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
studium je rozděleno na dva bloky:
2-3 roky hra na zobcovou flétnu (přípravný nástroj)
5 let nebo 4 roky hra na saxofon
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické cítění, zdravé dýchací orgány a zuby,
způsobilé rty, zájem o hudbu, možnost cvičení na vlastní nástroj

Výuka na saxofon probíhá individuálně 45 minut týdně. Povinná je hudební nauka, později Skupinové praktikum.

Vyučující:
Lukáš Radim

HRA NA TRUBKU
V průběhu studia hry na trubku se žák seznámí s historií vývoje trubky, funkcí pístů a ošetřováním nástroje. Cílem výuky je pěstovat u žáků všestrannou nátiskovou a technickou vyspělost, muzikálnost a osobitý projev žáka. Dle svých schopností si každý vytváří vlastní sólový repertoár. Žák se také průběžně seznámí se skladbami různých autorů a stylových období. Absolvent se uplatní buď jako sólista nebo jako člen ve všech typech orchestrů (komorních, symfonických, dechových, tanečních).

Délka studia dle ŠVP: 
přípravné studium (žáci od 5let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
studium je rozděleno na dva bloky:
2-3 roky hra na zobcovou flétnu (přípravný nástroj)
5 let nebo 4 roky hra na trubku
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické cítění, zdravé dýchací orgány a zuby,
způsobilé rty, zájem o hudbu, možnost cvičení na vlastní nástroj

Výuka na klarinet probíhá individuálně 45 minut týdně. Povinná je hudební nauka, později Skupinové praktikum.

Vyučující:
Dominik Zdráhal
Kontakt: 731 190 164

HRA NA LESNÍ ROH
Během výuky hry na lesní roh se žák seznamuje se skladbami různých autorů a stylových období, důraz je kladen na všestrannou nátiskovou a technickou vyspělost, muzikálnost a osobitý projev žáka. Absolvent se může uplatnit jako sólista s doprovodem klavíru nebo jako hráč v nejrůznějších typech orchestrů.

Délka studia dle ŠVP: 
přípravné studium (žáci od 5let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) 7 let
studium je rozděleno na dva bloky:
2-3 roky hra na zobcovou flétnu (přípravný nástroj)
5 let nebo 4 roky hra na lesní roh
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické cítění, zdravé dýchací orgány a zuby,
způsobilé rty, zájem o hudbu, možnost cvičení na vlastní nástroj

Výuka na lesní roh probíhá individuálně 45 minut týdně. Povinná je hudební nauka, později Skupinové praktikum.

Vyučující:
Dominik Zdráhal
Kontakt: 731 190 164

HRA NA TENOR
Během výuky hry na tenor se žák seznamuje se skladbami různých autorů a stylových období, důraz je kladen na všestrannou nátiskovou a technickou vyspělost, muzikálnost a osobitý projev žáka. Absolvent se může uplatnit jako hráč v nejrůznějších typech orchestrů či kapelách.

Délka studia dle ŠVP: 
přípravné studium (žáci od 5let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
studium je rozděleno na dva bloky:
2-3 roky hra na zobcovou flétnu (přípravný nástroj)
5 let nebo 4 roky hra na tenor
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické cítění, zdravé dýchací orgány a zuby, způsobilé rty, zájem o hudbu, možnost cvičení na vlastní nástroj.
Po domluvě je možné vypůjčit školní nástroj.

Výuka na tenor probíhá individuálně 45 minut týdně. Povinná je hudební nauka, později Skupinové praktikum.

Vyučující:
Dominik Zdráhal
Kontakt: 731 190 164