Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SKLADBA

HUDEBNÍ OBORY

ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
AKORDEONOVÉ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ LIDOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ PĚVECKÉ
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SKLADBA
ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SKLADBA 
Při studiu tohoto zaměření žáci postupně získávají znalosti o základech kompozice, (což znamená, jak se skladba vlastně tvoří), o notopise, o významných hudebních obdobích a skladatelích, o improvizaci a o základech hudební teorie a harmonie. Svá díla žáci prezentují na školních koncertech, každoročně se účastní improvizační přehlídky na JAMU v Brně a celorepublikové skladatelské dílny v Hradci nad Moravicí.

Délka studia dle ŠVP:
přípravné studium (žáci od 5 let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky


Podmínky k přijetí:

Hudební sluch, rytmické a harmonické cítění, zájem o hudbu.

Výuka studijního zaměření Skladba probíhá hromadně v předmětech Skladba, Klavírní hra a Skupinové praktikum.

Vyučující:
Martina Havlová ml.
Kontakt: 737 673 885