Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

ODDĚLENÍ LIDOVÝCH NÁSTROJŮ

HUDEBNÍ OBORY

ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
AKORDEONOVÉ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ LIDOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ PĚVECKÉ
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SKLADBA
ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

HRA NA CIMBÁL
Cimbál je deskový úderný strunný hudební nástroj opatřený pedálem. Struny jsou zpravidla naladěné chromaticky v tónovém rozsahu C – a3. Struny rozeznívají cimbalisté úderem paličky. Nejčastěji se používají dvě dřevěné paličky různých tvarů. Ocelové struny jsou nataženy v rezonanční skříni lichoběžníkového tvaru. Pro každý jednotlivý tón jsou nataženy 1 až 4 struny, které jsou vedeny střídavě přes kobylky. V současné době je možno studovat hru na cimbál na základních uměleckých školách, ale také potom pokračovat na konzervatořích (Ostrava, Kroměříž, Brno) anebo na vysokých školách v zahraničí (Akademie F.Liszta v Budapešti). Absolvent se může uplatnit jako sólový hráč nebo jako člen v cimbálových muzikách.

Délka studia dle ŠVP:
přípravné studium (žáci od 5 let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické a harmonické cítění, zájem o hudbu, možnost cvičení na tento nástroj.

Výuka na cimbál probíhá individuálně 45 minut týdně. Povinná je hudební nauka, později Skupinové praktikum.

Vyučující:
Eva Mužíková
e-mail: eva.muzikova@email.cz

Anežka Tkáčová