Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

Pedagogové

HUDEBNÍ OBOR

ředitelka školy – Martina Havlová – hra na klavír a violoncello
Marek Bogar – hra na zobcovou flétnu, kytaru
Mgr. Ilona Boháčová – sborový zpěv
Mariana Frydrychová – hra no zobcovou a příčnou flétnu
Lucie Hartingerová – hra na klavír, sólový zpěv, hra na elektrické klávesové nástroje
Martina Havlová ml. – hra na klavír, pěvecká hlasová výchova, sólový, sborový zpěv, varhany a skladba
Tomáš Jochec – hra na elektrickou kytaru a souborová hra
Zuzana Kocurková – hra na elektrické klávesové nástroje
Natálie Kozubíková – hra na zobcovou flétnu
Jitka Koňaříková – hra na housle
Martina Lokajová – hra na klavír
Radim Lukáš – hra na zobcovou flétnu, hra na saxofon, hra na klarinet
Michaela Martináková – hra na klavír, hra na elektrické klávesové nástroje
Zoja Mikulcová – hra na kytaru, hra na housle
Eva Mužíková – hra na housle a cimbál
Anna Šrámková – hra na housle
Anežka Tkáčová – hra na cimbál, hra na klavír
Martin Václavík – hra na kontrabas
Michaela Vozáková – hra na bicí nástroje
Dominik Zdráhal – hra na zobcovou flétnu, trubku, lesní roh a tenor

VÝTVARNÝ OBOR

MgA. Marie Samek Polášková , Ph.D.
Hana Koňaříková
Jarmila Frydrychová
Monika Bednaříková
Helena Frydrychová

LITERÁRNÉ DRAMATICKÝ OBOR

Karel Štefl
Mgr. Dana Šipulová

TANEČNÍ OBOR

Alice Veitová