Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

Úspěchy žáků v soutěžích

Soutěžní úspěchy žáků ZUŠ Karolinka

V letošním školním roce 2012/2013 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje, v literárně dramatickém oboru a v oboru skladatelském.

Oddělení EKN

Okresní soutěž ve hře na elektronické klávesové nástroje se konala 18. 2. 2013 a pro žáky naší školy dopadla velmi úspěšně. První místa ve svých kategoriích obsadili Martina Ježíková a Tomáš Kopecký. Oba žáci ze třídy p.uč.Zdeňka Dvořáčka tak postoupili do krajského kola.
Krajská soutěž ve hře na elektronické klávesové nástroje proběhla 12. března 2013 v Kroměříži. Zde Martina Ježíková získala nejvyšší počet bodů a zároveň postup do celostátního kola, které se uskuteční v Brně! Tomáš Kopecký obsadil také 1.místo, ale bez postupu.
Celostátní kolo se konalo v Brně (ZUŠ Z.Mrkose) ve dnech 26. a 27. 4. 2013.
Martina Ježíková zde obsadila 2. místo a zároveň jí porota udělila diplom za vlastní skladbu.
GRATULUJEME!

Oddělení LDO

Žáci literárně dramatického oboru ze třídy p.uč. Karla Štefla se zúčastnili 19. února 2013 okresní soutěže LDO, která se konala u nás v ZUŠ Karolinka a to s představením Tygřík Petřík. Postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo 24. a 25. dubna ve Zlíně. I jim patří velká gratulace.

Oddělení skladby

Naši školu vynikajícím způsobem reprezentovali také žáci oddělení skladby pod vedením p.uč.Martiny Havlové ml. navíc tvořili nejpočetnější skupinu soutěžících z celé České republiky – z naší ZUŠ se zúčastnilo se svými soutěžními pracemi celkem 10 žáků. Porota hodnotila anonymně 256 skladeb. A jak v této celostátní skladatelské soutěži naši žáci dopadli?

2 x zlato
(Eliška Boráková, Vendula Tomanová)

4 x stříbro
(Eliška Horáčková, Nikol Hořelková,
Michaela Kocurková, Anna Jochcová)

4 x bronz
(Jan Zvěřina, Elizabeth Tomková, Nikol Hrabovská,
Vojtěch Petřek)

Vítězové budou reprezentovat naši školu na slavnostním koncertě v Hradci nad Moravicí 13. – 16. června 2013

Všem žákům moc a moc gratulujeme a jejich učitelům děkujeme za přípravu!

Martina Havlová
ředitelka ZUŠ Karolinka