Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

AKORDEONOVÉ ODDĚLENÍ

HUDEBNÍ OBORY

ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
AKORDEONOVÉ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ LIDOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ PĚVECKÉ
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SKLADBA
ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

HRA NA AKORDEON
Během výuky se žáci seznámí s hudbou klasickou, populární a lidovou.

Délka studia:
přípravné studium (žáci od 5let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Výuka probíhá individuálně, povinná je hudební nauka a později Skupinové praktikum.

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické cítění, zájem o hudbu a možnost pravidelné domácí přípravy na vlastní nástroj.

Vyučující:
Zdeněk Dvořáček
e-mail: zushudebka@gmail.com