Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ

HUDEBNÍ OBORY

ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
AKORDEONOVÉ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ LIDOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ PĚVECKÉ
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SKLADBA
ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

HRA NA BICÍ NÁSTROJE
Bicí nástroje jsou součástí většiny orchestrů či kapel. Obsahem výuky je hra na bicí soupravu, malý bubínek, různé druhy perkusí a melodické bicí nástroje. Smyslem výuky je vypěstovat v hráči smysl pro přesné držení rytmu. V taneční a jazzové hudbě je důležité, aby hráč ovládal základy improvizace. Výuka probíhá v učebně bicích nástrojů, která je vybavena základními perkusními a melodickými nástroji. Ve výuce je používán soudobý notový materiál a žáci průběžně veřejně vystupují v sólové nebo souborové hře.

Délka studia dle ŠVP:
přípravné studium (žáci od 5 let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické a harmonické cítění, zájem o hudbu, možnost cvičení na tento nástroj.

Výuka hry na bicí nástroje probíhá individuálně 45 minut týdně. Povinná je hudební nauka, později Skupinové praktikum.

Vyučující:

Pavel Číž

Vojtěch Kozubík

Michaela Vozáková
Kontakt: 731 468 830
e-mail: misa.jochcova@post.cz