Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

HUDEBNÍ OBORY

ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
AKORDEONOVÉ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ LIDOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ PĚVECKÉ
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SKLADBA
ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (EZHZT)
patří mezi nejmladší vzdělávací zaměření hudebního oboru na základní umělecké škole. Vzdělávací obsah je uspořádán modulárně.

Modul A – Hra na elektronické klávesové nástroje a jejich ovládání
Při výuce si žák osvojí techniku hry a techniku ovládání nástroje, aby byl schopen využívat nástroj při realizaci projektů ve spojení s digitálními technologiemi.

Modul B – Technika záznamu, zpracování a reprodukce zvuku

Při výuce je žák seznámen se základy akustiky, elektroniky, snímáním zvuku, jeho digitalizací, editací, s ovládáním dostupných zařízení a technologiemi, které využívá v hudební produkci.

Modul C – Tvorba hudby prostřednictvím digitálních technologií

Při výuce je žák zaměřen na vlastní tvůrčí činnost a autorskou práci s využitím digitálních technologií a na spolupráci při společných hudebních projektech.

Výuka je realizována:
a) všemi moduly společně v jednom studijním zaměření
nebo
b) zařazením jednotlivých modulů do jiných studijních zaměření

Délka studia dle ŠVP:
roky přípravné studium (žáci od 5let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Podmínky k přijetí:
hudební sluch, rytmické cítění, zájem o hudbu a možnost pravidelné domácí přípravy na vlastní nástroj, počítač

Vyučující:
Zdeněk Dvořáček
Kontakt e-mail: zushudebka@gmail.com