Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

Tanec

tanecni

Taneční obor

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, posiluje jejich estetické vnímání a kolektivní cítění. Tanec je vyváženou kombinací tělesné a duševní aktivity, je projevem rozmanitým a bohatým, současně má však vnitřní řád a pravidla. Na jedné straně rozvíjí u děti fantazii, kreativitu, tvořivost, představivost na straně druhé rozvíjí taneční techniku, správné a vyvážené držení těla, pohybovou koordinaci a zvyšuje celkovou pohyblivost.

Smyslem tanečního oboru je rozvíjet přirozené schopnosti žáků, vést je k poznání svého těla, aby byli schopni vyjadřovat své prožitky.

Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu základy odborného vzdělání, které mu umožní pokračovat v dalším studiu na konzervatoři nebo se uplatnit jako tanečník v amatérských souborech, ale i v povolání, pro které jsou kultura pohybového projevu předpokladem.

Než se sladí tělo s hudbou,vypracuje tělo, trvá to dlouho, ale výsledek stojí za to. „Fantazie se stává realitou, pokud ji umíš zatančit.“ Richard Cohen

ORGANIZACE VÝUKY TANEČNÍHO OBORU

Přípravné studium – (žáci od 5 let) – Jeho úkolem je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení, rozvíjet pohybovou fantazii. Ověřit předpoklady dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky.
Základní studium I. stupně – (žáci od 7 let) – v 1. a 2. ročníku se vyučuje se Taneční průprava a Taneční praxe od 3. ročníku Taneční techniky (současný tanec, lidový tanec, klasický tanec, volné styly) a Taneční praxe
Základní studium II. stupně – (žáci od 14 let) – vyučují se Taneční techniky, Taneční praxe a Taneční improvizace
Podle vyspělosti za zařazuje výuka na špičkách.

Taneční praxe se vyučuje po celou dobu studia. Žáci zde připravují taneční skladby pro interní i veřejná vystoupení, soutěže, přehlídky apod. Dlouholetou tradici má vystoupení žáků ve Valašském národním divadle v Karolince, které bývá tématicky zaměřeno a je vyvrcholením ročního snažení žáků.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ:
Zdravý růst dítěte a smysl pro rytmus v rámci hudby. Pohybové schopnosti, ale hlavně radost z pohybu a chuť tančit.

VYUČUJÍCÍ:
Alice Veitová
tel.:  776 199 904
email:  alice.veit@seznam.cz

GALERIE TANEČNÍHO OBORU

to06 to07 to08 to09 to13 to14 to15 to16