Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

Dokumenty

Výroční zprávu o poskytování informací DOC

Směrnice  ZUŠ pro poskytování informací DOC

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 DOC

Příhláška do základní umělecké školy PDF DOC

Školní řád PDF

Školní vzdělávací program PDF

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 PDF