Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ

HUDEBNÍ OBORY

ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
AKORDEONOVÉ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ LIDOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ PĚVECKÉ
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SKLADBA
ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

HRA NA KYTARU
Kytara je velmi oblíbeným nástrojem – melodickým i akordickým. Vzhledem k výrobě různých velikostí nástroje je výuka vhodná pro všechny věkové kategorie. Uplatňuje se jako sólový i doprovodný nástroj, využívá se v komorní a souborové hře i v různých jiných hudebních seskupeních. Obsahem výuky je hudba všech slohových období, žáci si postupně osvojí také akordickou hru a doprovody.

Délka studia dle ŠVP: 
přípravné studium (žáci od 5let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Výuka probíhá individuálně nebo ve skupinkách 2 žáků. Povinná je hudební nauka, později Skupinové praktikum.

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické cítění, zájem o hudbu a možnost cvičení
na vlastní nástroj. Po domluvě je možnost zapůjčit školní nástroj.

Vyučující:
Zoja Mikulcová
Kontakt: 774 610 101

Marek Bogar
Kontakt: 731 006 192

Martin Václavík
Kontakt: 733 281 605

HRA NA ELEKTRONICKOU KYTARU
Tento předmět je zaměřen pro zájemce, kteří se chtějí profilovat zvláště v populární hudbě, a kteří dobře zvládají veřejná vystoupení.

Délka studia dle ŠVP:
přípravné studium hra na klavír (žáci od 5 let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Výuka probíhá individuálně nebo ve skupině dvou žáků v těchto předmětech:
Hra na elektrickou kytaru, Hudební nauka, později Skupinové praktikum.

Vyučující:
Tomáš Jochec
Kontakt: 737 384 931