Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

HUDEBNÍ OBORY

ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
AKORDEONOVÉ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ LIDOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ PĚVECKÉ
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SKLADBA
ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

HRA NA HOUSLE
Hra na housle je určena pro děti, které mají dobrý hudební sluch, dobře intonují a jsou manuálně zručné. Podpora rodičů je nutná. Žáci se postupně naučí ovládat svůj nástroj, pravidelně vystupují na předehrávkách, koncertech a vystoupeních. Nejnadanější mohou pokračovat ve studiu na konzervatořích. Od třetího ročníku navštěvují také komorní soubor, kde postupně zvládají souhru s ostatními spolužáky. Absolventi se uplatňují jako členové nejrůznějších amatérských či profesionálních souborů (komorní, symfonické orchestry, cimbálové muziky, folkové kapely, populární hudba atd.)

Výuka probíhá individuálně 45 minut týdně.
Povinná je hudební nauka, později Skupinové praktikum.

Délka studia dle ŠVP:
přípravné studium (žáci od 5 let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické cítění, zájem o hudbu, možnost cvičení na vlastní nástroj.

Pro žáky tohoto oboru můžeme zapůjčit menší nástroje – osminové, čtvrťové, půlové a to po dohodě s rodiči. Hudební nástroje se zapůjčují na dobu školního roku.

Vyučující:

Tomáš Fábry
kontakt: tomfabry@email.cz

Zoja Mikulcová
Kontakt: 774 610 101

Eva Mužíková
kontakt: eva.muzikova@email.cz

Jitka Koňaříková
kontakt: 737 458 917

Jitka Maliňáková
Kontakt: 605 430 067

Karolína Šestáková
kontakt: 770 105 372

HRA NA KONTRABAS
Kontrabas má obrovské využití. Uplatňuje se v jazzu, cimbálové muzice, tanečních a folkových kapelách, komorních či symfonických orchestrech. Hodně se využívá v sólové hře, kde má specifický a zcela odlišný pěkný zvuk a poskytuje mnoho možností k vyjádření rytmických a melodických prvků ve hře.

Délka studia dle ŠVP: 
přípravné studium (žáci od 5 let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Výuka probíhá individuálně, 45 minut týdně
Povinná je hudební nauka, později Skupinové praktikum.

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické cítění, zájem o hudbu, fyzické předpoklady.
Je nutné mít k dispozici vlastní nástroj ke cvičení, je také možnost domluvit cvičné hodiny ve škole.

Vyučující:
Martin Václavík
Kontakt: 733 281 605